Göğüs Küçültme Ameliyatı

Image Description

Meme küçültme ameliyatları, vücut yapısı ve orantısına göre daha büyük nitelikte memelerin ve bu büyük memeler sonucu oluşan birtakım sağlık problemlerinin sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Estetik olarak istenmeyen nitelikte büyük memelere sahip olmanın yanı sıra sağlık sorunlarına sebep olması bakımından büyük memeler, kadınlarda en sık gerçekleştirilen estetik operasyonların kaynağını oluşturmaktadır. Bu bakımdan öncelikli olarak, göğüs küçültme ameliyatlarına başvurma sebebini oluşturan büyük memeye sahip olma durumunun kendisini ve sebeplerini kısaca ele almak faydalı olacaktır.

Büyük Göğüsler ve Nedenleri

İnsanlar temel olarak dengeli bir vücut ölçüsü taşımaktadır. Ancak bazı sebepler ya da kalıtsal faktörler doğrultusunda bu ölçülü sistemde bozuk nitelikte işleyişler mevcut olabilmekte ya da sonradan bu ölçüler bozulabilmektedir. Bu bakımdan her vücut ölçüsünün anatomik yapısının farklı olduğu ve bu farklar doğrultusunda sistemin her bir parçasının biricik ele alınması gerektiği vurgulanmalıdır.

Kişinin sahip olduğu vücut yapısı doğrultusunda, göğüs bölgesinin diğer vücut noktalarının fonksiyonlarını zorlayacak ya da sağlık sorunları meydana getirecek nitelikte büyüklüğe sahip olması meme büyüklüğü adını almaktadır.

Meme büyüklüğünün nedenlerini ve bu nedenlere etki eden faktörleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Yaşlanma sonucu, memede doku azalması ve gevşemesi meydana gelmesi
 • Hormonsal sebeplerle ya da menopoz sonrası, göğüs bölgesinde doku değişimi meydana gelmesi
 • Gebelik sürecinde kadın vücut sisteminde yaşanan değişimler beraberinde meme dokularının değişimini ve meme büyümesini getirmektedir
 • Emzirme sonucu, memelerde süt oluşumuna bağlı olarak büyüme meydana gelmesi
 • Kalıtsal sebeplerle, meme yapısının büyük olması

Çeşitli sebeplerle büyüme gözlemlenen memelerin fiziksel ve psikolojik pek çok etkileri söz konusu olmaktadır.

Büyük Göğüsler ve Etkileri

 • Estetik bulunmayan görüntü, kadınların aynaya baktığı zaman iyi ve mutlu hissettikleri vücut yapısını görememeleri, ameliyat kararını vermelerinde önemli etkeni oluşturmaktadır. Estetik bulunmayan fazla büyük göğüsler, beraberinde özgüven eksikliğini getirebilmektedir. Özellikle de ergenlik döneminde ortaya çıkan büyük göğüsler, bireylerde adaptasyon sorunu oluşturabilmekte ve sosyal hayatı etkileyebilmektedir.
 • Memelerde büyümeyle beraber sarkma yaşanması, göğüs küçültme estetiklerinin en sık görülen şikayetlerini oluşturmaktadır. Meme bölgesinde yaşanan büyüme sonrası, vücuttaki meme katlanma çizgisinin altına düşen meme ucu, sarkma meydana geldiğinin işareti niteliğindedir. Büyük memelerin yaşlanma ve yerçekiminin de etkisiyle sarkma olasılığı artmakta, doğum ve emzirme gibi faktörler de ortaya çıktığı zaman oluşan şikayetler ameliyatı zorunlu hale getirebilmektedir.
 • Büyük memelere bağlı olarak meydana gelen boyun ve sırt ağrıları, omuzların ve eklem yapısının taşımakta zorlandığı nitelikte meme büyüklüklerine işaret etmektedir. Büyük memelerin sebep olduğu boyun ve sırt ağrıları, sürekli ve şiddetli ağrılara sebep olarak günlük yaşam kalitesini düşürmekte, hayatı zorlaştırmaktadır.
 • Sürekli ya da tekrar eden bel ağrıları, en basit günlük hareket aktivitelerini bile etkilemekte ve zorlaştırabilmektedir. Sürekli olması ya da tekrar tekrar meydana gelmesi sebebiyle de, göğüs küçültme ameliyatlarına başvurma şikayetlerinden birini oluşturmaktadır.
 • Büyük memelerin sürtünmesi sonucu meydana gelen pişik ya da enfeksiyon gibi durumlar, büyük memelere sahip olmanın gerektirdiği hijyen sıkıntısının da göstergesidir. Bu bakımdan büyük memeler, hijyen bakımından ciddi titizlik gerektirmektedir diyebiliriz. Ortaya çıkan enfeksiyonlar daha büyük sağlık sorunlarına sebep olmaması açısından, göğüs küçültme ameliyatlarına başvurma sebebi oluşturabilmektedir.
 • Göğüs bölgesinde istenmeyen nitelikte ve şiddette kötü koku oluşumları meydana gelebilmekte, bu durum büyük memelerin sebep olduğu hijyen sorununa bir diğer işareti oluşturmaktadır. Meydana gelen etkili kötü kokular, sosyal hayatı güçleştiren ve gündelik hayatı sekteye uğratan nitelikte sonuçlar oluşmasına, beraberinde de göğüs küçültme ameliyatlarına başvurulmasına sebep olmaktadır.
 • Büyük memelerin uyguladığı baskı sonucu sütyen yaraları ve izleri meydana gelebilmekte, basit gibi görünen bu yaralar bir süre sonra meydana gelebilecek enfeksiyonlara sebep oluşturabilmektedir.
 • Büyük memeli kadınların sıkıntılarından biri de, gündelik giysi seçiminde yaşanan zorluklardır. Gündelik giysi seçiminde zorluk yaşanması, sosyal hayatın dengelerini bozabilmekte ve uyum sorununu da beraberinde getirebilmektedir.

Göğüs Küçültme Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Göğüs küçültme ameliyatları yukarıda belirttiğimiz sebepler ve etkiler sonucunda, çeşitli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Temel olarak hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, ameliyat öncesine göre meme şeklinde düzelme ve daha estetik oranlar sağlanmaktadır. Ancak daha düzgün estetik görüntüye sahip ve daha küçük meme yapısı sağlanması durumunda hastalarda çeşitli olumsuz etkiler meydana gelebilmektedir. Bu etkiler genel olarak şöyle sıralanabilmektedir:

 • Göğüste kanama meydana gelmesi; olağan bir durum değildir, ancak ameliyat sırasında ya da sonrasında göğüste kanama meydana gelebilmektedir. Ameliyat sonrası kanama meydana gelmesi durumunda, toplanmış kanın boşaltılması veya kan transfüzyonu gibi acil tedaviler uygulanması gerekebilmektedir. Ayrıca, kanama riskini arttırabileceği için ameliyattan önceki on gün boyunca aspirin ve anti-inflamatuar ilaçları kullanılmamalıdır.
 • Enfeksiyon oluşumu; estetik meme küçültme ameliyatı sonrası çok nadir olsa da enfeksiyon oluşumu meydana gelebilmektedir. Enfeksiyon oluşumu söz konusu olduğunda, antibiyotik kullanılması ya da ek cerrahi girişim gerçekleştirilmesi gerekebilmektedir.
 • Meme başı ve cilt hissinde değişim; ameliyat sonrası meme başında ve meme cildinde his değişikliği meydana gelebilmekte, hatta devamlı bir meme başı hissi kaybı yaşanabilmektedir.
 • Göğüs bölgesinde iz meydana gelmesi; bütün cerrahi müdahaleler sonrasında normal nitelikte izler meydana gelebilmektedir. Anormal nitelikte izler ise, deride veya daha derin dokuda meydana gelebilmektedir. Bazı izler, cerrahi düzeltmelere ihtiyaç duyulmasına sebep olabilmektedir.
 • Emzirme yeteneğinde azalma meydana gelmesi; riski söz konusu ameliyatlarda karşımıza çıkabilmektedir.
 • Ağrı; meme küçültme ameliyatı sonrası, memedeki anormal ciltten kaynaklı olarak ciltte ve ameliyat izi bölgesinde ağrı meydana gelebilmektedir. Ancak boyun, omuz ve sırtta ağrı meydana gelmesi normal değildir.

Göğüs küçültme ameliyatları sonrası; yara kenarlarının ayrılması ve yara iyileşmesinin gecikmesi mümkündür. Meme cildinin bazı bölgelerinde ya da meme başında normal iyileşme görülmemesi durumu söz konusu olabilmektedir. Bu durumlarda daha sık pansuman uygulanması ya da iyileşmeyen dokunun çıkarılması gerekebilmektedir.

Online Randevu

Hızlıca online randevu alarak tüm işlemlerinizi daha hızlı tamamlayabilirsiniz...

Randevu Al
Image Description
0532 301 1737