Meme Küçültme

Image Description
meme küçültme

Memenin sahip olunan vücut ölçülerinin arzu edilen görünüme uygun olmaması durumunda yapılan cerrahi uygulamalar, meme küçültme operasyonlarıdır. Arzu edilen estetik görünüme ya da vücut ölçülerine oranla memenin daha büyük ve sarkık olması durumuna bilimsel olarak makromasti adı verilmektedir. Ergenlik döneminde memelerde oluşan aşırı büyümeye ise, varjinal hipertrofi denilmektedir. Meme küçültme ameliyatlarının uygulanma sıklığı gözlemlendiğinde, hem ülkemizde hem de dünyada en çok uygulanan plastik cerrahi müdahaleler arasında olduklarını söyleyebilmekteyiz. Günümüzde pek çok meme küçültme yöntemi uygulanmakta ancak uygulanan yöntemler her geçen gün geliştirilmekle beraber, yeni yöntemler de geliştirilmeye devam edilmektedir.

Meme küçültme operasyonları, plastik cerrahi işlemler olarak bilinmektedir ancak bu işlemler meme organına, estetik olduğu kadar fonksiyonel açıdan da faydaları olan uygulamalardır.

Normal vücut ölçülerine oranla memelerin daha büyük olması, kadınlarda çeşitli rahatsızlıklara ve şikayetlere sebep olabilmektedir. Bu şikayetlere sebep olan durumlar, genel kanının aksine genellikle estetik kaygıyla oluşan şikayetler olmamaktadır. Bu bakımdan kadınlarda istenmeyen nitelikte ve rahatsızlık oluşturan meme büyüklüklerinin pek çok sebebi olabilmektedir. Öncelikle kadınlarda memelerin büyük olmasının sebeplerini incelemek, meme küçültme ameliyatlarına başvurma sebeplerini de daha iyi anlayabilmek açısından gerekli olacaktır.Meme Büyüklüklerinin Nedenleri Nelerdir?

Meme küçültme ameliyatlarına başvurulmasının sebepleri, büyük memeye sahip olmanın beraberinde getirdiği hoşnutsuzluklar ve rahatsızlıklardan kaynaklıdır. Bu durumda meme büyüklüklerinin nedenleriyle, meme küçültme ameliyatlarına başvurulmasının nedenleri aynı temel faktörlerle sıralanabilmektedir.

Meme büyümesinin nedenlerini incelerken öncelikle, memede meydana gelen büyümeleri ergenlikte meydana gelen büyümeler ve yetişkinlikte meydana gelen büyümeler olmak üzere ikiye ayırarak incelememiz gerekmektedir.

Ergenlik çağında meydana gelen meme büyümeleri; virjinal meme kası büyümeleri, gelişimsel meme büyümeleri ve iç salgı bezlerinin normal çalışmama durumuyla gerçekleşen büyümeler olarak üç grupta ele alınmaktadır. Virjinal meme büyümelerinde, ergenliğe girişle birlikte meydana gelen vücutsal değişimler sonucu yaşanan meme büyümeleri ele alınmaktadır. Gelişimsel meme büyümeleri ise, obeziteye bağlı olarak meme dokusunda yağ dokusunun artmasıyla büyümeye sebep olan büyümelerdir.

Yetişkinlik döneminde kadınlarda istenmeyen nitelikte memeler oluşmasının ise, kalıtsal ya da çevresel olmak üzere çok çeşitli sebepleri bulunabilmektedir. Genel itibariyle, memelerde rahatsızlık verici büyümeler gözlemlenmesinin sebepleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

1) Genetik Sebepler

Meme yapısının doğuştan büyük olması durumlarında genel olarak kalıtsal aktarımla gelen faktörler etkili olmaktadır. Bireyin kalıtsal özellikleri, meme organının anatomik yapısını belirleyici bir rol oynamaktadır. Anatomik yapısı gereği büyük memeler, özellikle de zamanla kişide rahatsızlıklara ve şikayetlere sebep olabilmekte, yaşam standartlarını etkileyebilmektedir. Bu şikayet ve rahatsızlıkların ortadan kaldırılması amacıyla meme küçültme operasyonları gerçekleştirilmektedir.

2) Hormonal Değişiklikler

Kadın vücudu pek çok aşamada hormonal değişimler yaşamaktadır. Bunlar arasında özellikle gebelik süreci ve doğum sonrası aşamaları da sıralanabilmektedir. Bu durumlar kadın vücudunun önce gebelikle yaşanan sistemsel olarak değişimiyle, sonra doğumla birlikte yeniden yapılanmasını sağlayan değişimi içermekte, toplam olarak çok değişken hormonal dengeler oluşturabilmektedir. Bu süreçler dışında da, çeşitli hastalıklar ya da gebelikten korunmak amacıyla kullanılan ilaçlar gibi faktörlerle hormonal değişimler yaşanabilmektedir. Yaşanan hormonal değişimlerin gözlemlenebilen etkisi olarak, memelerde büyüme meydana gelebilmekte ve bu durum beraberinde pek çok şikayeti ya da rahatsızlığı getirebilmektedir. Hormonal değişim yaşayan kadınlar, meme görüntülerinden rahatsız olabilmekte ve beraberinde yaşadıkları birtakım rahatsızlıklardan kaynaklı olarak meme küçültme operasyonlarına başvurabilmektedir.

3) Kilo Değişimleri

Hızlı ve ani olarak yaşanan kilo alımları, vücutta pek çok bölgede gözle görülebilir değişimler yaşanmasına sebep olduğu gibi, meme bölgesinde de büyümeler meydana getirebilmektedir. Yaşanan kilo değişimleri sonucu, memedeki yağ dokusu artmakta ve yaşanan meme büyümeleriyle şikayetler gelişebilmektedir. Kilo değişimleri, meme küçültme ameliyatlarına en sık başvurma sebeplerindendir.

4) Yerçekimi Faktörü

Yerçekimi hayatımız boyunca zaten maruz kaldığımız bir durumdur. Ancak, memelerin büyümesinden çok büyük memelerin sarkmasına etki eden bir faktördür. Kadınlarda, memelerde yaşanan büyüme ya da doğuştan var olan büyük memeler, zaman içinde yerçekiminin de etkisiyle sarkma yaşayarak daha çok şikayet ve rahatsızlık sebebi haline gelmektedir. Büyük memelerde yerçekiminin etkisiyle yaşanan sarkma durumu, meme küçültme operasyonlarına başvurulmasının önemli sebeplerindendir.

5) Emzirme

Kadın vücudu, doğum sonrası zaten tüm bir vücut sistemi halinde değişim yaşamaktadır. Bununla beraber, memelerde meydana gelen emzirme amaçlı yoğun süt üretimi, beraberinde memelerde büyüme ve sarkmayı getirmektedir. Zamanla bu durum rahatsız etkiler oluşturabilmekte ya da birden fazla doğumla etkileri artabilmektedir. Bu gibi durumlarda kadınlar meme küçültme operasyonlarına yönelmektedir.

Meme Küçültme Ameliyatlarına Başvurulmasına Sebep Olan Durumlar

Yukarıda saydığımız, memelerin büyük olmasına sebep olan faktörler pek çok etkenle birleşerek, meme küçültme ameliyatlarına başvurulmasının kaynağını oluşturan durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu durumlar; -Çeşitli faktörlerin etkisiyle var olan büyük memeler ya da sonradan büyüme gözlemlenen memeler, sırt ve boyun bölgelerinde sürekli meydana gelen ya da tekrar eden aralılarla kendini gösteren ağrılara sebep olabilmektedir. Sürekli yaşanan ve bir süre sonra yaşam standartlarını kısıtlayabilecek olan bu ağrılar meme küçültme operasyonlarına başvurma sebebini oluşturmaktadır. -Memelerin fazla büyük olması zamanla, ön bölgede yoğunluklu bir ağırlık oluşturarak kamburluğa sebep olabilmekte ve bu durum memelerin küçültülmesi için bir yapılacak bir operasyona başvurma sebebi oluşturabilmektedir. -Memelerin büyük olması ve sarkması, beraberinde meme altı dokusunda; mantar, pişik vs. gibi enfeksiyonlar oluşmasına ya da meme hijyeninin yeterince sağlanamamasına sebep olabilmektedir. Bu durumda kişiler çareyi memelerini küçültmekte, daha sıkı memeler oluşturmakta bulmaktadır. -Memelerin büyüklüklerinden kaynaklı sosyal aktivitelerde meydana gelebilecek kısıtlanmalar ya da memelerin büyük olmasından estetik görüntüsü dolayısıyla hoşnut olmama durumları. Kadınlar daha hafif ve sıkı memelere sahip olmak istedikleri için meme küçültme ameliyatlarına başvurabilmektedirler.

Online Randevu

Hızlıca online randevu alarak tüm işlemlerinizi daha hızlı tamamlayabilirsiniz...

Randevu Al
Image Description
0532 301 1737