Estetik Burun

Image Description
estetik burun ameliyatı

Burun, yüz bölgesinin simetri ortası olarak karşımıza çıkmakta ve insan simasının odak noktasını oluşturmaktadır. Bütün bir yüz ifadesi, görsel simetrisini sağlayan buruna göre algılanmaktadır diyebilmekteyiz. Aynı zamanda, vücut sisteminin sağlıklı işleyişini sağlayan solunum fonksiyonları da önemli oranda burun tarafından sağlanmaktadır. Bu bakımdan, burun hem görünüşümüz hem de yaşamsal temel faaliyetlerimizi sürdürmemiz açısından oldukça önemli bir organdır ve buruna yönelik işlemlerin her yönüyle planlanması, titizlikle uygulanması gerekmektedir.

Burun bölgesinde mevcut olan ya da birtakım sebeplerle ortaya çıkan şekil bozuklukları, burun estetik ameliyatlarına sebep oluşturan estetik kaygıları beraberinde getirmektedir. Hatta burun bölgesinin yüzün en dikkat çeken, orantısal konumu sebebiyle estetik görüntüsünün istenilen nitelikte olmaması, estetik burun ameliyatlarının temel sebebini oluşturmaktadır. Estetik kaygılar, genellikle burundaki şekil bozukluklarını beraberinde getirmekte ve şekil bozuklukları da işlevsel bozukluklardan bağımsız olarak nitelik göstermemektedir. Bu bakımdan, aynada görmek istediğimiz ideal burun, anatomik yapı ve yüzün görsel oranı dikkate alındığı zaman fonksiyonel olarak da bütünlük oluşturmalıdır.

Estetik ameliyatlar ile, burunun boyutu küçültülebilmekte, burun ucunun şekli değiştirilebilmekte ve üst dudakla burun arasındaki açı değiştirilebilmektedir. Aynı zamanda, burun deliklerinin şekli ve büyüklüğüyle ilgili istenen nitelikte değişiklikler yapılabilmektedir. Yani estetik ameliyatlar yoluyla, doğuştan var olan bozukluklar düzeltilebilmekte, sonradan meydana gelen burun yaralanmaları tedavi edilebilmekte ve bu doğrultuda var olan solunumsal problemler ortadan kaldırılabilmektedir.

Burun Estetiğinde Uygulanan Yöntemler Nelerdir?

Genel itibariyle burun estetiğinde uygulanan teknikler, açık teknik ve kapalı teknik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Kapalı Teknik Burun Estetiği

Estetik burun ameliyatlarında uygulanan temel iki cerrahi yöntemden biri, kapalı tekniktir. Kapalı teknik burun estetiği operasyonlarında gerçekleştirilen işlemleri şu şekilde sıralayabilmekteyiz:

 • Kapalı teknikle yapılan burun estetiklerinde, kesiler burun deliklerinin içinden gerçekleştirilmektedir.
 • Burundaki her iki burun kanadının altından yapılan kesiler yoluyla, burun cildi bir ekartör yardımıyla kaldırılmakta, böylece burunda düzeltilmesi amaçlanan kemik ve kıkırdak iskeletine ulaşılmaktadır.
 • Burundaki her iki delikten kesi oluşturulması yoluyla gerçekleştirilen kapalı teknik cerrahi işlemlerinde olumsuz nokta; cerrahi anlamda görüş açısının az olmasıdır. Cerrahi görüş açısı, burun içindeki kesiler yoluyla oluşturulan niteliktedir. Ayrıca görüş açısının dar olmasına bağlı olarak, ameliyat sırasında burunda mevcut olan deformasyonların tam olarak değerlendirilememesi durumu da olasıdır. Burunda bulunan deformiteler sağlıklı olarak gözlemlenemediği zaman, düzeltici tekniklerin uygulanması da zorlaşabilmektedir.
 • Kapalı teknik burun estetiklerinde olumlu noktalar ise; kesilerin burun deliklerinin içinden yapılması sebebiyle, operasyon sonrası kesi izi ve dolayısıyla dikiş izi kalma ihtimalinin bulunmamasıdır. Ayrıca ameliyat süresi daha kısa olmakta ve iyileşme süresi diğer uygulamalara göre nispeten daha hızlı gerçekleşmektedir.

Açık Teknik Burun Estetiği

Burun estetik cerrahisinde uygulanan diğer yöntem, açık teknik burun estetiğidir. Açık teknik burun estetiği cerrahisinde uygulanan işlemler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Açık teknik burun estetiklerinde, öncelikli işlem, burun delikleri arasında bulunan alt kısımda bir kesi oluşturulmasıdır.
 • Burun alt kısmında deliklerin arasından açılan kesi sonrası, burun içindeki deformitenin kaynağı olan kemik ve kıkırdak iskeletine ulaşılabilmekte, gerekli düzeltme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.
 • Açık teknik burun operasyonlarında, doktorun deneyimi ve titiz işçiliği oldukça önemli bir noktayı oluşturmaktadır.
 • Delikler arasındaki burun altından açılan kesi yoluyla burun iskeleti ve burun cildi net bir şekilde görülebilir olmaktadır.
 • Burun delikleri arasındaki kısımda oluşturulan küçük kesi yoluyla cerrah tarafından burun içi daha geniş bir görüş açısıyla gözlemlenebilmektedir. Bu durum, operasyon esnasında cerraha oldukça kolaylık sağlamaktadır.
 • Açık teknik burun ameliyatları, burun bölgesinde ileri düzeyde deformiteye sahip veya sekonder cerrahi adı verilen geçirilmiş estetik operasyon hikayeleri olan hastalarda daha çok tercih edilmektedir.
 • Açık teknik burun ameliyatlarında, teknik olarak cerraha daha geniş bir görüş açısı sağlanmakta ve bu durum, burun iç bölgesinde bulunan deformite kaynaklarının daha sağlıklı şekilde gözlemlenmesini, dolayısıyla da daha doğru tekniklerin uygulanabilmesini sağlamaktadır. Açık teknikle uygulanan kesi, burunda müdahale gerektiren yerlerin daha net görülebilmesini ve dolayısıyla daha kolay erişilerek daha doğru tekniklerle tedavi edilmesini sağlamaktadır.
 • Açık teknikle uygulanan bu operasyonların olumsuz noktası olarak, burun ucunda yapılan kesi doğrultusunda ödem meydana gelmesi söz konusudur. Bu doğrultuda oluşacak olan morlukların da iyileşme süresi nispeten uzun olacaktır. Ancak iyileşme sürecinin uzun olması kadar, sonucun sağlıklı ve nitelikli olmasının da önemini vurgulamak faydalı olacaktır.

Açık Ve Kapalı Teknik Burun Ameliyatları Arasındaki Farklar Nelerdir?

Estetik burun ameliyatlarında, uygulanan temel iki yöntem olarak açık ve kapalı teknik cerrahi operasyonları arasında uygulama teknikleri ve avantajları arasında temel farklar bulunmaktadır.

 • Kapalı teknik burun estetiği uygulamalarında kesilerin burun deliklerinin içinden yapılmasından dolayı, dikiş izi kalma ihtimali bulunmamaktadır. Açık teknik burun operasyonlarında ise, kesi burun delikleri arasındaki alt kısımdan gerçekleştirildiği için, burun ucunda ödem oluşmakta, morluklar meydana gelmektedir. Ancak bu uygulama sonrasında da iz kalması söz konusu olmamaktadır.
 • Kapalı teknik burun operasyonlarının ameliyat süresi, açık teknik uygulamalara göre daha kısadır. Ayrıca kapalı teknik burun ameliyatlarında, hastanın iyileşme süresi daha kısa olmakta ve burun daha erken dönemde inerek, daha hızlı iyileşme göstermektedir. Açık teknik ameliyatlarda, iyileşme süresi kapalı teknik uygulamalara göre daha uzundur.
 • Kapalı teknik uygulamalarda burun delikleri içinden açılan kesiler, cerrah için geniş bir görüş açısı sağlayamamakta, bu durum burun içi deformitelerine doğru ve etkili müdahaleyi de zorlaştırmaktadır. Açık teknik burun ameliyatlarında, burun altından açılan kesi burun kemik ve kıkırdağının daha net görülmesini ve dolayısıyla daha etkili şekilde tedavisini mümkün kılmaktadır.

Estetik burun ameliyatlarında hangi uygulamanın daha sağlıklı ve kalıcı sonuçlar vereceği üzerinden hareket edilmeli ve tüm değerlendirmeler bu doğrultuda titizlikle gerçekleştirilmelidir.

Online Randevu

Hızlıca online randevu alarak tüm işlemlerinizi daha hızlı tamamlayabilirsiniz...

Randevu Al
Image Description
0532 301 1737