Meme Dikleştirme

Image Description
meme dikleştirme ameliyatı

Meme dikleştirme ameliyatları, çeşitli sebeplerle memeleri kısmen boşalmış ve sarkmış kişilere uygulanan ameliyatlardır. Memede kısmen boşalma, deride gevşemeyi ve meme hacminde azalmayı beraberinde getirmektedir. Bu durumlar doğrultusunda da sarkmış ve hacmini kaybetmiş meme şikayetleri bulunan hastalar, çözüm olarak meme dikleştirme ameliyatlarına başvurmaktadır.

Meme dikleştirme ameliyatlarında temel şikayetler, mevcut göğüs şeklinden memnun olunmamasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda ilk olarak kadınlarda meme şeklinden memnun olunmamasının sebeplerini ele almamız gerekmektedir.

Meme Dikleştirme Ameliyatına Başvurma Nedenleri Nelerdir?

Memelerin doğal anatomik yapısı, çeşitli sebeplere bağlı olarak değişim gösterebilmektedir ve memelerde meydana gelen bu şekil değişimleri meme dikleştirme operasyonuna sebep niteliği taşıyabilmektedir. Genel itibariyle bu nedenleri şu şekilde sıralayabilmekteyiz:

 • Göğüs büyüklüğünde meydana gelen asimetrik bozukluklar, estetik görünüm açısından kişide rahatsızlık oluşturabilmektedir. Kişi aynada gördüğü bu asimetrik görüntü dolayısıyla dikleştirme ameliyatlarına başvurabilmektedir.

 • Kişinin küçük göğüslere sahip olması, vücudunun görüntüsünden memnun olmamasını ve ameliyata başvurmasını beraberinde getirebilmektedir.
 • Yerçekimi, zamanla göğüs cildinde aşağı doğru bir yer değişimi yaşanmasına sebep olabilmektedir. Vücutta meydana gelen bütün sarkmaların temel sebeplerinden biri olarak kabul edilen yerçekimi, en gözle görülür etkisini, hacimsel ve yumuşak yapıdaki memelerde oluşturmaktadır diyebilmekteyiz.
 • Yaşlanma, göğüs derisinde elastikiyet kaybı ve gevşemeyi beraberinde getirebilmektedir. Ayrıca kadınlarda yaşın ilerlemesiyle birlikte hormonal açıdan yaşanan değişimler söz konusudur. Özellikle menopoz dönemi, başta östrojen hormonu olmak üzere belli başlı hormon düzeylerinde değişim yaşanmasına ve buna bağlı olarak memelerde sarkma meydana gelmesine sebep olabilmektedir.
 • Sık şekilde fazla kilo alınması ve kilo kaybı yaşanması, meme bölgesindeki dokuların hacmini kaybetmesine sebep olabilmektedir.
 • Doğum, kadınların bütün vücut sistemini etkileyen bir faktördür. Ancak yaşanan hormonal değişimlerin de etkisiyle en belirgin etkiyi meme bölgesinde meydana getirmektedir diyebiliriz.
 • Emzirme, meme kanallarının süt dolması sebebiyle meme dokusunda değişim oluşturmaktadır. Emzirme sürecinde göğüsler tekrar büyüyüp küçülmekte ve bu durum, göğüs bölgesindeki cilt elastikiyetinin azalmasına sebep olmaktadır.

Meme Dikleştirme Ameliyatlarında Hastaların Beklentileri Nelerdir?

Meme dikleştirme ameliyatlarında uygulanacak olan yöntemin belirlenmesi açısından, şikayetler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek olan operasyondan beklentiler önemli bir yere sahiptir.

Meme dikleştirme ameliyatlarında, dikleştirme miktarı hesaplanırken meme anatomisi temelinde, meme başı ve meme bezi miktarıyla birlikte hastanın beklentileri de dikkate alınmaktadır. Bu bakımdan meme dikleştirme ameliyatlarında, memelerde meydana gelmiş olan sarkmanın miktarı ve kişinin temel anatomik meme yapısı esas alınarak işlem gerçekleştirilmektedir. Ayrıca hastadaki mevcut meme bezi miktarı, uygulanacak operasyonun zorluk derecesini de değiştirebilmektedir.

Meme dikleştirme ameliyatlarının temel sebebi, meme dokularını ve içeriklerini eski yerlerine yerleştirerek memeye hacim kazandırmaktır. Bu doğrultuda, hastanın beklentileri ve şikayetleri kapsamında, memenin mevcut olan dolgunluğu değerlendirilerek, meme başındaki sarkıklıkta hesaplanarak en uygun yöntem uygulanmaktadır.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Nasıl Uygulanmaktadır?

Meme dikleştirme ameliyatları öncesinde hastayla ilgili değerlendirmeler yapılmakta ve bu değerlendirmeler sonucunda uygulama planlanmaktadır. Bu planlama doğrultusunda ise uygulama şu temel işleyişle gerçekleştirilmektedir:

 • Hastaya öncelikle, hastane koşullarında genel anestezi uygulanmaktadır. Meme dikleştirme ameliyatlarında genel anestezi uygulanması, hastanın herhangi bir ağrı duymamasını sağlamaktadır.
 • Kesi işlemi farklı noktalarda gerçekleştirilebilmektedir. Kesi işlemi meme dikleştirme ameliyatlarında; kol ile omuzun birleştiği koltuk altı bölgesinde, meme ucu çevresinde ya da göğsün hemen altında gerçekleştirilebilmektedir. Operasyon sırasında uygulanan bu kesiler, en fazla 3 cm olmaktadır. Çünkü amaç, en kısa operasyon izi oluşturarak meme dikleştirme operasyonlarının gerçekleştirilmesidir. Bu bakımdan meme dikleştirme operasyonları, en az belli olabilecek nitelikte kesiler atılması yoluyla gerçekleştirilmektedir.
 • Meme dikleştirme uygulaması kapsamında, göğüs kasının altına veya üstüne yerleştirilmek üzere implantlar kullanılmaktadır. Uygulama sırasında kullanılan bu implantların içeriğinde, çoğu zaman tuzlu su ve silikon jel solisyonu bulunmaktadır. İmplantların içeriği gündelik yaşamda tükettiğimiz içeriklerden oluşması açısından güven vericidir. Meme dikleştirme operasyonlarında kullanılan implantların dış yüzeyini ise, silikonla kaplı protez oluşturmaktadır. İmplant büyüklüğü ise, ameliyat öncesi hastanın beklentileri ve kişinin mevcut meme büyüklüğünün değerlendirilmesi sonucu belirlenmektedir. Kişinin beklentisi doğrultusunda hareket edilmesi gerekse de, mevcut vücut yapısı ve meme anatomisi esas alınarak, kullanılacak implanta karar verilmesi daha etkili bir uygulama yapılmasını sağlamaktadır.
 • Meme bölgesinde mevcut olan sarkmanın çok olması durumunda, dikleştirme işlemi doğrultusunda memeye silikon protez yerleştirilmekte ve böylece memede toparlanma sağlanması amaçlanmaktadır.
 • Memedeki sarkma miktarı minimal nitelikte olan kişilerde, meme dikleştirme işlemi sırasında sadece meme başında toparlama işlemi uygulanabilmektedir. Meme başı toparlaması işlemiyle, minimal düzeyde mevcut olan sarkma ortadan kaldırılarak memede hacim oluşması sağlanabilmektedir.
 • Kişide meme bezi miktarının az olması durumunda ise, meme derisinin toparlanması daha zor sağlanmaktadır.
 • Meme bezi miktarı yeterli olan kişilerde meme küçültme ameliyatına benzer bir uygulama yapılmaktadır, ancak mevcut olan meme bezi miktarından eksiltme yapılmamaktadır.
 • Meme dikleştirme ameliyatlarının süresi hastanın durumuna göre değişebilmektedir. Genellikle 1- 2 saat uzunluğunda gerçekleştirilen meme dikleştirme ameliyatları en fazla 4 saat sürmektedir.
 • Vertical Mamoplasti adı verilen uygulamayla, meme başı çevresi ve göğüs altına doğru uzanan dikey bir kesi yoluyla işlem gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bu yöntem genellikle çok sarkık memelerde tercih edilen ve uygulanan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Meme dikleştirme ameliyatları sonrası, hasta prensip olarak 1 gün hastanede kalmaktadır. Dikiş alma problemi oluşturmayan bu işlemle hasta birkaç gün içerisinde günlük hayatına dönebilmektedir.

Online Randevu

Hızlıca online randevu alarak tüm işlemlerinizi daha hızlı tamamlayabilirsiniz...

Randevu Al
Image Description
0532 301 1737