E-posta Bölümü Aydınlatma Metni

Image Description

Op. Dr. İsmail Bayram

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

E-posta Bölümü Aydınlatma Metni

Biz, Op. Dr. İsmail Bayram (“Op. Dr. İsmail Bayram”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://www.ismailbayram.com/ internet sitesinin E-posta Bölümüne istinaden bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Op. Dr. İsmail Bayram tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni ile Op. Dr. İsmail Bayram’ın kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)

İşbu internet sitesi, Op. Dr. İsmail Bayram’a ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Op. Dr. İsmail Bayram nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)

Op. Dr. İsmail Bayram ile ilgili olarak e-posta listemize kaydolmak isteyen kullanıcıların kaydını yapabilmek, hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme yapabilmek amacıyla https://www.ismailbayram.com/ alan adlı internet sitesinin E-posta Bölümünde bir alan oluşturduk.

İşbu alanda sizinle irtibat kurabilmek, Op. Dr. İsmail Bayram ile ilgili gelişmelerden sizleri haberdar edebilmek için adınızı-soyadınızı ve e-posta adresinizi talep etmekte ve bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi belirttiğiniz amaç doğrultusunda işlemekteyiz.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)

Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, sizinle iletişim kurulabilmesi için, gerekli olduğu ölçüde, görevli ve ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla, gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)

Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz talebiniz hakkında “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebi ile otomatik yollarla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, https://www.ismailbayram.com/ alan adlı internet sitesinin E-posta Bölümünden paylaşmanız suretiyle tamamen otomatik yolla işlenmektedir.

 1. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)

Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 1. a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 3. c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

 1. d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
 2. e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 3. f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
 4. g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Op. Dr. İsmail Bayram) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz.

Yayım Tarihi: 25.01.2022

Online Randevu

Hızlıca online randevu alarak tüm işlemlerinizi daha hızlı tamamlayabilirsiniz...

Randevu Al
Image Description