Erkekte Meme Büyümesi Tedavisi

Image Description
erkekte-meme-buyumesi-tedavisi

Erkeklerde ve kadınlarda meme dokusu, hormonlara yanıt verme bakımından çok farklılık taşımamaktadır. Bu bakımdan değerlendirecek olursak, kadın ve erkek meme yapıları yeni doğan döneminden ergenlik çağı başlangıcına kadar geçen sürede yapısal olarak da fark içermemektedir. Ancak ergenlik çağı başlangıcıyla birlikte, yükselen hormonların etkisiyle meme dokusunda meydana gelen gelişme, kadın ve erkek meme dokusu arasında farklılık göstermeye başlamaktadır. Ergenlik çağıyla birlikte yaşanan meme dokusundaki gelişme, cinsel farklılaşmanın belirtisi olarak kabul edilmektedir.

Kadınlarda, ergenlik çağının başlangıcıyla birlikte yükselen hormonların etkisi sonucu, meme gelişimi başlamaktadır. Normal şartlarda, erkekte meydana gelen androjen/östrojen dengesi, oluşabilecek belirgin bir meme büyümesi gerçekleşmesine izin vermemektedir. Bu nedenle, kadınlarda meme büyümesi ergenlik çağının belirtisi olarak kabul edilirken, erkeklerde bir ‘bozukluk’ olarak kabul edilmektedir.

Erkeklerde meydana gelen belirgin ve aşırı meme gelişimi durumuna, jinekomasti adı verilmektedir. Yapılan araştırmaların son verilerine göre, erkeklerin % 32-36’sında jinekomasti bulunduğu raporlanmıştır. Erkeklerde meme bölgesinde meydana gelen bu belirgin büyümenin, bebeklik döneminde görülebildiği gibi ileri yaşlarda da görülmesi mümkün olabilmektedir. Ancak en sık olarak tanılanması, kişilerin pubertal yani ergenlik dönemlerine tekabül etmektedir. Jinekomasti, genellikle 10-12 yaşları arasında başlamakta ve en yüksek sıklığına 13-14 yaş arasında ulaşmaktadır. Çoğunlukla ergenlik döneminde rastlanan jinekomasti, yani erkekte belirgin meme büyümesi sorunu, nedeni belirlenemeyen şekilde meydana gelmekte ve kalıcı olması durumunda cerrahi olarak tedavi edilebilmektedir.

Erkeklerde Meme Büyümesi Nasıl Ortaya Çıkmaktadır?

Erkeklerde meme dokusunun belirgin şekilde büyümesi ve kadın memesine benzer hal alması, ardında pek çok neden barındırabilen bir durumdur. Bu nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Östrojen hormonu; vücutta meme kanallarının gelişimi, uzaması ya da dallanması östrojenin etkisiyle olmaktadır. Meme dokusunun karmaşık biyolojik denetimi, östrojen başta olmak üzere hormonlar tarafından sağlanmaktadır. Bu bakımdan erkeklerde androjen/östrojen hormonunda meydana gelen dengesizlik memelerin büyümesine sebep olabilmektedir.
  • Androjen hormonundaki düzensizlik; cinsel farklılaşmayı başlatan ve sekonder erkek fiziksel özelliklerini (kalın ses, sakal, bıyık vs.) oluşturmaktan sorumlu hormonlardır. Bu hormonlar kadınlarda da, östrojen hormonunun öncülleri olarak bulunurlar. Erkeklerde meme büyümesinin temelinde, ergenlik döneminde androjen hormonunun östrojen hormonuna göre dengeyi sağlayamaması ya da androjen duyarsızlığı sendromları bulunmaktadır.
  • Büyüme etmenleri, kişinin büyüme ve beslenme koşulları bütün hormonal dengelerini belirlemektedir. Büyüme döneminde vücudun maruz kaldığı bütün faktörler erkekte meme büyümesi ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.

Erkeklerde Meme Büyümesi Türleri Nelerdir?

Erkeklerde meydana gelen meme büyümelerini temel olarak iki ana başlık altında sınıflandırmamız mümkündür.

  • Fizyolojik Jinekomasti; erkeklerde fiziksel ve hormonal değişimlere, dolayısıyla gelişimlere bağlı olarak karşımıza çıkan meme büyümeleri, insan hayatının belirli dönemlerindeki değişimlerden kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan, yeni doğan döneminde ortaya çıkan meme büyümeleri, ergenliğe geçiş döneminde meydana gelen meme büyümeleri ve 60 yaş sonrası dönemde ortaya çıkan meme büyümeleri olarak sınıflandırılabilmektedir.
  • Patolojik Jinekomasti; hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan meme büyümeleridir. Hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkmaları, hastalığa sebep olacak pek çok faktöre bağlı olarak meydana gelmelerine sebep olmaktadır. Bu faktörler, esrar kullanımı, karaciğer rahatsızlıkları, testis rahatsızlıkları gibi olumsuz durumlardır.

Erkeklerde Meme Büyümesi Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır?

Erkeklerde yaşanan meme büyümelerinde, ilk olarak memede meydana gelen büyümenin nedeni ve meme büyümesinin geçekleştiği dönem dikkate alınarak tedavi uygulanmalıdır.

Ergenlik çağıyla birlikte meydana gelen nedeni belirlenemeyen meme büyümelerin %90’ ı tedavi uygulanmadan 3 yıl içinde düzelebilmektedir. Bu durumlara tedavi uygulanmasıyla ise, 6 ay içinde düzelme sağlanmaktadır.

Meme büyümesi gözlenmesinden itibaren 4 yıldan az süre geçmiş olan jinekomasti durumlarında ise, ilk aşamada tıbbi tedavi yeğlenmelidir.

Başlangıcından itibaren 4 yıldan fazla zaman geçmiş meme büyümeleri olgularında, cerrahi tedavi yeğlenmelidir. Bu aşamadan itibaren ilaç tedavisi ya da egzersizler ile gerçekleştirilen hiçbir tedavi beklenen etkiyi oluşturmayacaktır. Cerrahi müdahale yoluyla tedavi ise mümkündür.

Erkeklerde meme büyümesi, cerrahi tedavi açısından 3 dereceye sahiptir:

  • 1.Derece: Meme halkası altında toplanmış bir kitle bulunan derecedir. Bu kitle genellikle sert yapıdadır ve içerisinde yağ birikimi çok gerçekleşmemiştir.
  • 2.Derece: Meme halkasının dışına taşan, sınırları net olmayan, yağ dokusunda da artış gözlenen meme büyümesidir. Ciltte genişleme gözlemlense de, cilt çıkarmayı gerektirecek bir fazlalık henüz mevcut değildir.
  • 3.Derece: Memedeki büyümenin devamı olarak koltuk altına kadar uzanan bir yağlanma gözlemlenebilmektedir. Cerrahi müdahale yoluyla çıkartılması gereken düzeyde bir cilt fazlalığı vardır.

Memede meydana gelen büyümenin derecelendirmesi yapıldıktan sonra, uygulanacak cerrahi müdahaleye göre ameliyat, hastanede ya da klinik şartlarında gerçekleştirilebilmektedir.

Erkeklerde Meme Büyümesinde Cerrahi Müdahale Türleri Nelerdir?

Erkeklerde meme büyümesi durumlarında yetişkinlik döneminde tedavi ancak cerrahi müdahale yoluyla mümkündür.

  1. Eksizyonel Tedavi: Erkeklerde meme büyümesi durumlarında uygulanan bu cerrahi müdahale yöntemiyle, memeden doku çıkarılmaktadır. Meme başı etrafındaki koyuluktan, belirlenen bir sınırla meme içerisine girilerek, memede meydana gelen fazla doku çıkarılmaktadır. Gerekli görülmesi durumunda, memedeki fazla dokunun beraberinde fazla olduğu belirlenen deri parçası da çıkarılabilmektedir. Bu cerrahi yöntemin tek olumsuz tarafı, operasyon sonrası meme ucunun etrafında belirgin bir iz kalması durumudur. Meme ucu etrafında meydana gelen bu iz kısa bir sürede geçmemekte ve kişiyi rahatsız edebilmektedir.
  2. Liposuction Tedavisi: Erkeklerde meme büyümesi tedavisinde bir seçenek olarak karşımıza çıkan bu yöntem, yağ emme olarak tanımlanmaktadır. Bu yöntemde, meme dokusuna sadece 1-2 mm’lik kesiler oluşturulmakta ve bu kesiler yoluyla doku içerisine uzatılan ince borular yoluyla meme dokusundaki fazla yağ emilmekte ve boşaltılmaktadır. Bu yöntemin diğer yönteme göre olumlu tarafı ise, uygulama amacıyla oluşturulan kesilerin en azami büyüklükte yapılması sebebiyle operasyon sonrası iz kalmamasıdır. Lokal anestezi yoluyla gerçekleştirilen bu uygulama, hastanede yatmayı da gerektirmemektedir. Dolayısıyla iyileşme süreci daha hızlı gerçekleşmekte ve daha konforlu şartlarda iyileşme sağlanmaktadır.

Online Randevu

Hızlıca online randevu alarak tüm işlemlerinizi daha hızlı tamamlayabilirsiniz...

Randevu Al
Image Description
0532 301 1737