Göğüs Silikonu

Image Description
Göğüs Silikonu Nasıl Seçilir?

Göğüs silikonları, meme bölgesinin estetik görünümünden memnun olmayan kadınların ağırlıklı olarak başvurduğu, ancak başka faktörler eşliğinde de başvurulabilen yöntemlerdir. Erojen yapıdaki meme, kadın fiziğinde en önemli görüntü detayıdır diyebiliriz. Pek çok işlevi olan meme organı, en temel olarak kadınlığın sembolü kabul edilmekte ve bu açıdan estetik görünümü özellikle önemsenmektedir. Göğüs bölgelerinin estetik görünümünden hoşnut olmayan kadınların en sık başvurduğu yöntem olarak karşımıza çıkan göğüs silikonlarının, seçimi ve uygulanması, haliyle estetik açısından önemli bir noktayı oluşturmaktadır.

Göğüs Silikonlarının İşlevleri ve Tipleri Nelerdir?

Göğüs silikonları, meme görünümünden memnun olmayan kadınların başvurduğu ve memelerin büyütülmesini sağlayan yöntemlerdir.

Meme büyütme işlemleri, sağlık açısından zorunlu uygulamalar değildirler. Ancak, sahip olduğu meme görünümünden memnun olmayan kadınların, ruhen ve sosyal yönden kendilerini eksik hissetme durumları gözlemlenebilmektedir. Baktığımız zaman sağlık dediğimiz şey, bedenen eksik hissetmeme durumunun yanı sıra ruhen de iyi hissedebilme durumunu içermektedir. Bu bakımdan, göğüs büyütmenin sağlık açısından gerekliliği, hayati olmayan ama işlevsel olabilen niteliktedir diyebiliriz. Estetik görünüm, kalça ve omuz boyutlarına uygun meme yapısı ve büyüklüğüyle dengelenebilmekte, böylece kişinin kendi vücuduyla daha barışık olması sağlanabilmektedir.

Göğüs büyütmek amacıyla kullanılan göğüs silikonları ya da diğer ve daha çok bilinen adıyla meme protezleri; içerikleri, şekilleri ve yüzey yapıları bakımından bazı ayırıcı özelliklere sahip olmaktadır. Bu ayırıcı özelliklere göre göğüs silikonları şu şekilde incelenebilir:

1) Şekil Yapısı Bakımından Göğüs Silikonları

Şekil yapısına göre işlevi ya da elde edilmek istenen estetik görüntü değişmektedir. Bu bakımdan göğüs silikonları şekilleri iki başlığa sahiptir. Bunlar;

  • Damla şeklinde göğüs silikonları; damla şeklindeki göğüs silikonlarında, silikonun dikey çapı yatay çapından biraz daha uzun olmaktadır. Silikonun alt kutup yüksekliği üst kutup yüksekliğinden daha fazladır. Diğer bir adı anatomik olan bu silikon şekilleri, adından da anlaşılacağı üzere memenin şekline daha çok benzemektedir.
  • Yuvarlak şeklindeki göğüs silikonları; yuvarlak yapıdaki göğüs silikonlarında, silikonun yatay ve dikey taban çapları birbirine eşit boyutta olmaktadır.

2) İçerik Yapısı Bakımından Göğüs Silikonları

Göğüs silikonlarının sahip oldukları içerikler, elde edilecek meme görünümünün memeye de uyum sağlayabilecek nitelikte oluşmasını sağlamaktadır. Göğüs silikonları içerikleri bakımından 2’ye ayrılmaktadır;

  • Silikon içerikli göğüs silikonları; silikon jel ile dolu olan silikonlardır.
  • Serum fizyolojik içerikli silikonlar; fizyolojik serum içerikli silikonlardır. Fizyolojik serumların içinde fizyolojik tuzlu su bulunmaktadır.

3) Yüzey Yapısı Bakımından Göğüs Silikonları

Göğüs silikonları yüzey yapıları bakımından ikiye ayrılmaktadır.

  • Pürtüklü yüzey yapısına sahip silikonlar
  • Düz yüzey yapısına sahip silikonlar

Kullanılan silikonun yüzeyinin yapısı, göğüs silikonlarının kullanımıyla meydana gelebilecek birtakım durumlara etki edebilmektedir. Örneğin; pürtüklü yapıdaki göğüs silikonlarının çevresinde kapsül oluşumunun meydana gelme düzeyinin, düz yüzeyli silikonlara oranla daha az olduğu gözlemlenmiştir.

Göğüs Silikonları Güvenli Nitelikte midir?

Meme görünümünden memnun olmayan kişilerin başvurduğu bir yöntem olarak göğüs silikonlarının uygulanmasından önce, akılda güvenli olup olmadıkları yönünde soru işaretleri oluşmaktadır.

Yapılan son klinik araştırmalara göre, göğüs silikonları vücutta herhangi bir hastalığa yol açmamaktadır. Özellikle de kadınların aklında en çok beliren soru, göğüs silikonlarının kansere sebep olup olmadığıdır. Göğüs silikonlarının kansere ya da başka bir hastalığa sebep olmadığı bilimsel araştırmalar sonucunda kesin olarak ortaya konulmuş, 2006 yılında her türlü estetik girişimde kullanılabileceği yönünde açıklama yapılmıştır. Öncesinde meme büyütmek isteyen kişilerin kafasında oluşan ön yargılar bu açıklamalar doğrultusunda ortadan kalkmış ve göğüs silikonu uygulamalarında artış gözlenmiştir.

Göğüs silikonları, vücutta herhangi bir hastalığa sebep olmadığı gibi uygulanma aşamasında yapılan tetkikler yoluyla hastalıkların saptanmasına katkıda bulunabilmektedir. Göğüs silikonu bulunan hastalarda, meme ultrasonografisi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemiyle meme dokusu incelenmektedir. Bu inceleme yöntemleri, meme bölgesinde bulunan herhangi bir şüpheli lezyonun saptanması açısından önemli bir yere sahiptir. Ayrıca günümüzde göğüs silikonu uygulamaları arttığından dolayı, radyoloji merkezlerinde göğüs silikonu bulunan memelere de mamografi uygulanabilir duruma gelmiştir.

Göğüs silikonları gündelik hayatımızda kullandığımız pek çok maddenin içinde bulunan içeriklerden oluşmaktadır. Bu açıdan göğüs silikonları, günlük hayatta aşina olmadığımız maddelerden oluşan, vücuda tamamen yabancı nitelikte işlemler değillerdir. Göğüs silikonlarının içinde bulunan maddeler, gün içinde kullandığımız güneş ve el kremleri, deodorantlar, sabunlar, işlenmiş gıdalar gibi pek çok maddenin içinde bulunmaktadır. Bu açıdan diyebiliriz ki, göğüs silikonları vücuda en fazla uyum sağlayan maddelerden biridir ve alerjik birtakım tepkiler de olmak üzere çok nadiren vücutta tepkimelere sebep olabilen uygulamalardır.

Göğüs Silikonu Büyüklüğüne Nasıl Karar Verilmektedir?

Göğüs silikonu uygulamalarında, hastanın sahip olduğu birtakım nitelikler ve talepler dikkate alınarak silikon büyüklüğüne karar verilmektedir.

Meme büyütme yapılacak hastaya uygulanacak silikon;

  • Hastanın boyu
  • Omuz genişliği
  • Göğüslerde sarkma mevcutsa, sarkmanın oranı ve niteliği
  • Göğüs kafesi genişliği gibi temel anatomik yapıya göre kararlaştırılmaktadır. Bu noktada hastanın sahip olmak istediği görünümle ilgili talepleri de dikkate alınmaktadır. Hatta göğüs silikonunun büyüklüğü konusunda verilecek kararda, en önemli kriter hastanın isteği ve beklentisidir.

Son dönemlerde uygulanan göğüs silikonları, hemen hemen meme dokusu kıvamında olduğundan, konuda uzman ya da bilgi sahibi kişiler dışında kimse tarafından dokunma yoluyla silikon olup olmadıkları anlaşılamamaktadır. Bu noktada, göğüs büyütme uygulanırken memenin doğal boyutlara gelmesinin talep edilmesi ve bu doğrultuda işlem uygulanması da önemlidir.

Online Randevu

Hızlıca online randevu alarak tüm işlemlerinizi daha hızlı tamamlayabilirsiniz...

Randevu Al
Image Description
SVG

Adres

Büyükdere Caddesi NO: 24 Hukukçular Sitesi Daire NO: 20 Şişli / İSTANBUL

0532 301 1737