Burun Ameliyatı Olacakların Bilmesi Gerekenler

Image Description
Burun Ameliyatı Olacakların Bilmesi Gerekenler

Burun, üst kısmı kemikten alt kısmı ise kıkırdak dokudan oluşan ve en temel işleviyle nefes almamızı sağlayan organdır. Nefes alma işlemi, bütün organizmanın işleyişini sağlayan ve düzenleyen bir yerde durduğu için, en temel nefes alma organı olarak burun ile ilgili gerçekleştirilecek olan işlemlerin titizlikle yapılması gerekmektedir.

Burun Kemiği

Burun kemiği en sık bilinen ismiyle deviasyon adı verilen, burun orta duvarının orta hattan kayması sonucu oluşan tıkanık yapıdır. Burun ameliyatlarının en önemli sebebi, burun kemiği ya da diğer söylemle burundaki deviasyondur.

Normal olarak birçok kişide burun kemiği belli oranda deviasyona sahip olmaktadır ve bu durum hayati bir durum yaratmamaktadır. Ancak genellikle deviasyonlar, sanki tümörlü bir alan çıkarılırmışçasına cerrahi operasyonlarla alınmaktadır. Atılan bu septal kıkırdak, bir kırılma ya da yapısal eğrilik olmadığı sürece müdahale gerektirmeyen masum yapıdadır.

Sonuç olarak burun kemiği yapısal bir eğrilik taşımadığı ya da kırık olmadığı sürece, müdahale edilmemesi gereken yapılardır.

Burun Ameliyatları Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Burun ameliyatları öncesinde, dikkat edilmesi gereken en önemli konu hastanın değerlendirilmesi ve fonksiyonel olarak doğru değerlendirme oluşturabilmektir. Hastanın tanınması ve şikayetlerinin doğru bir şekilde saptanması, uygulanacak tedavinin en etkili şekilde yapılmasını sağlamaktadır.

Sağlıklı bir burun ameliyatı gerçekleştirebilmek için, fonksiyonel değerlendirmenin en doğru şekilde yapılması şarttır. Burun, nefes almak gibi temel hayati işlevinin yanı sıra pek çok fonksiyona sahiptir ve yapılacak olan herhangi bir burun işleminde en temel gözetilmesi gereken nokta, fonksiyonel değerlendirmeyi en doğru şekilde yapıp, işlemi en doğru fonksiyonel değerlendirme rehberliğinde gerçekleştirmektir.

Burun ameliyatı öncesi en doğru fonksiyonel değerlendirme, endoskopik yöntemle de desteklenebilen değerlendirmedir. Oluşabilecek semptomların önüne geçebilmek ve fonksiyonel değerlendirmeyi en eksiksiz şekilde gerçekleştirmek ancak, endoskopik ekipmanların da etkin kullanımıyla mümkündür. Burun ameliyatlarında burun fonksiyonlarının en doğru şekilde değerlendirilmesi, burun fonksiyonlarının korunmasını sağlar ve bu fonksiyonların uygulanması genel itibariyle hayati bir önem taşımaktadır diyebiliriz.

Burun ameliyatları öncesi, varsa mevcut hastalıkların tanısının ve tedavilerinin gerçekleştirilmesi oldukça önemli olan bir diğer noktadır. Ameliyat öncesi tanısı yapılmış ve mümkünse tedavisi gerçekleştirilmiş hastalıklar, hem ameliyat sırasında gerçekleşme ihtimali oluşabilecek beklenmedik semptomların önüne geçmeyi hem de ameliyat sonrası iyileşme sürecinin en sorunsuz ve sağlıklı gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Özellikle estetik burun ameliyatları öncesi temel amaç, burun fonksiyonlarının zarar görmeyeceği işlemler gerçekleştirmek olmalıdır. Bu sebeple estetik burun ameliyatı öncesi, solunum zorluğuna yol açan unsurlar doğru tanılarla ortaya koyulmalıdır.

Burun Ameliyatları Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Burunla ilgili gerçekleştirilen cerrahi uygulamalar sırasında dikkat edilmesi gereken en temel nokta, burunun sahip olduğu anatomik bütünlüğün korunmasıdır. Burun ameliyatlarında yapılacak işlemin, anatomik bütünlüğüne zarar vermemesi, temel fonksiyonlarını gerçekleştirmeye devam etmesi bakımından çok kritik bir noktada yer almaktadır. Özellikle de estetik burun ameliyatlarında temel hareket noktasını, burun fonksiyonlarının korunması oluşturmalıdır.

Buruna giren hava miktarını ayarlamada rol oynayan alanların işlevinin korunması, burun ameliyatları öncesinde dikkat edilmesi gereken diğer bir önemli noktadır. Burun, anatomik yapısı gereği vücut için hayati olan, oksijen ihtiyacını dengeleyecek nitelikte olmalıdır. Buruna giren hava miktarını dengelemekle görevli anatomik noktaların işlevlerini hangi nitelikte yerine getirdiği burun ameliyatları öncesinde tanılanmalı ve bu tanı doğrultusunda hareket edilmelidir. Gerekli görülmesi durumunda, burun hava miktarını dengelemekle sorumlu olan bu alanlar güçlendirilmeli ya da korunmalıdır.

Estetik ameliyatlarda genel ve yoğun talep, burun küçültme yönündedir. Burun küçültme ameliyatlarının, burunun anatomik yapısı bozulmayacak şekilde gerçekleştirilmesi ve burunda yapısal zayıflığa yol açmayacak nitelikte olması önemlidir.

Estetik burun ameliyatlarında yapılan, lateral osteotomi ve piramit daraltma işlemlerinde hava pasajının daralmasına yol açılabilmektedir. Burunda yapılan estetik müdahalenin, solunum dengesini sağlayan hava pasajına zarar vermemesi gerekmektedir.

Estetik burun ameliyatı amacıyla başvuran hastaların, ameliyat öncesi yapılan muayenelerde mevcut ise deviasyonlar saptanmalı ve solunumu engelleyecek boyutta olmasa da ameliyat sırasında önemsenmeli ve düzeltilmelidir. Aksi durumlarda, estetik ameliyat sonrası anatomik olarak değişikliğe uğrayan burunlarda, anatomik değişiklik öncesi sorun olmayan bu durumlar ameliyat sonrası çeşitli semptomlara sebep olabilmektedir. Bu sebeple cerrahi müdahale öncesi tanıların ayrıntılı şekilde ve titizlikle yapılması kadar, ameliyat sırasında ortaya koyulan bu tanıların önemsenerek hareket edilmesi de önemli bir noktaya sahiptir. Estetik ameliyatlarda dikkat edilmesi gereken temel noktalar genel itibariyle, burunun temel anatomik yapısının ve fonksiyonlarının korunması ya da geliştirilmesi olmalıdır.

Burun ameliyat öncesi, endoskopik muayeneyle desteklenen ayrıntılı ve titiz şekilde gerçekleştirilen tanı süreci, anatomik bütünlüğün ve fonksiyonel yapının korunması temel noktalarıyla hareket edilen cerrahi müdahalenin en başarılı şekilde uygulanmasını sağlamaktadır. Ameliyat öncesi yapılan tanılar, mevcut durumlara uygun hareket edilmesini ve müdahale sonrası oluşabilecek semptomların önüne geçilmesini sağlamaktadır.

Burun Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Burun ameliyatı sonrası belli bir süre doktor direktiflerine uygun hareket edilmelidir. Bu bağlamda ameliyat öncesi muayenelerden itibaren titizlikle yürütülen cerrahi işlemlerde ameliyat sonrası beklenmedik semptomlar meydana gelme ihtimali oldukça düşüktür.

Burun ameliyatları sonrası, burun iyi korunmalı ve darbe alma ihtimali yüksek aktivitelerden uzak durulmalı ya da bu aktiviteler tedbirli şekilde gerçekleştirilmelidir.

Ameliyat bölgesinin güneş ışığına maruz kalması engellenmelidir. Ameliyat sonrası sigara ve alkolden uzak durulmalı, sağlıklı beslenilmeli ve dinlenme süreleri uzatılmalıdır.

Online Randevu

Hızlıca online randevu alarak tüm işlemlerinizi daha hızlı tamamlayabilirsiniz...

Randevu Al
Image Description
0532 301 1737