Saç Ekimi Teknikleri

Image Description
saç ekimi

SAÇ EKİMİ için En Gelişmiş Saç Ekim Tekniği İle Kelliğe Doğal ve Kalıcı Çözüm!

Saç dökülmesi, özellikle erkeklerde ailevi yatkınlık da varsa, karşılaşma ihtimali yüksek bir sorundur. Saçların dökülmesi endişe ve sıkıntıya sebep olur. Özgüven ve başarıyı olumsuz etkiler. Seyrek saçlı veya saçsız kişiler, çevrelerinde alay konusu olup yaşam kalitelerinden ödün vermek durumunda kalabilirler.

Saçlar birçok nedene bağlı olarak dökülebilir. Nedeni ne olursa olsun, kaybedilen saçları geri kazanmanın en etkili ve doğal yolu saç ekimidir. Ekilen saçlar ömür boyu kalıcıdır. Ekilen saçların kalıcı olmasının sırrı yapılan işlem ile ilgili değildir. Saç köklerinin genetik programında şifrelidir.

Yakın geçmişte, kel veya seyrek saçlı olanlara peruk veya protez saç öneriliyordu. Doğal olmayan bu yöntemler sorunun üstünü örtmekten öteye geçemiyordu.

Günümüzde en gelişmiş teknikler olan Mikro FUE ile normale en yakın sonuçlar alınmaktadır. Bu yönteme eklenen zenginleştirme ve kültür işlemleri ile verim artırılabilmektedir. Çok geniş açıklıkların kapatılması için ihtiyaca göre ikinci seans yapılabilir.

Saç Çizgisi ve Doğal Görünüm

Saçlar yüzün üst ve yukarı yan hatlarını belirleyen doğal sınırlardır. Saçları dökülen bireylerde yüzün üst estetik ünitesinin sınırları kaybolur. Yüz olduğundan büyük algılanır. Yüzün doğal simetrisi bozuk bir hal alır. Bu yüzü uzun bireylerde daha belirgin olur.

Saç ekiminde bir amaçta kişiye kaybettiği doğal imajını yeniden kazandırmaktır. Saç çizgisi yüzün estetik ünitelerine göre oluşturulur. Ön saç çizgisi doğalda olduğu gibi düzensiz olmalıdır. Ön saç çizgisi estetik cerrah tarafından kalemle çizilerek işleme başlamadan önce saç ekim adayına aynada gösterilir. Sizin onayınız alındıktan sonra saç ekimine geçilir.

Saç çizgisi ve saç ekiminin başarısı şu şekilde değerlendirilir. Ekilen saçların çıkmasının tamamlandığı bir yılın sonunda, ek bir seans gerekliliği yoksa; sizi tanımayan bireyler karşıdan ve bir metre mesafeden bakınca yapılan işlemi anlamıyorsa saç ekimi çok başarılıdır denebilir.

Saçların Yönü ve Doğal Görünüm

Ekilen saçların doğal bir görünümde çıkması için kanalların dökülmeden önceki doğal açısıyla açılması gereklidir. Saçlar üstlerde belli bir açıyla öne doğru eğimlidir. Tepede ise yelpaze gibi dönmektedir.

Doğala en yakın sonuçlar lateral slit tekniğiyle alınmaktadır. Lateral slit yönteminde kanallar, doğala en yakın açı ve sıklıkta açılabilmektedir. Ayrıca kanallar saç köklerine özel planlandığı için ekim sırasında greftler (kökler) kanallara yerleştirilirken derin ve yüzeyel olma riski ortadan kalkmış olur. Bu da normale en yakın iyileşmeyi sağlar.

Saç Sıklığı ve Doğal Görünüm

Saç sıklığı ve saçlı deri alanının genişliği bireyler arasında farklılık göstermektedir. Saçlarını kaybetmemiş bir insan saçlı dersinin yaklaşık alanı 700 cm karedir ve 100.000 saç teli içerebilir.

Türk toplumunda kel bireylerin saçsız alan genişliği 200-240 cm kare arasında değişmektedir. Bu grupta olan kişiler iyi saç ekim adaylarıdır. Bunların çoğunda ilk seansta tatminkâr sonuçlar alınmaktadır. Kalanı da ikinci bir seansla istenilen sonuca ulaştırılmaktadır.

Kel alan genişliği 300 cm kareden fazla olanlar iyi saç ekim adayları değildirler. Saçsız alan büyüdükçe saç köklerinin elde edildiği rezerv verici alan küçülmektedir. Dolayısıyla alınabilecek greft sayısı azalmakta ve kel bölgeyi kapatmak güçleşmektedir. Yine de mükemmel olmasa bile bütün ekimlerin eskisinden iyi olduğu aşikârdır.

Saçsız alan genişliği 200 cm karenin altında olanlar ve saçları seyrelmiş olanlar mükemmel saç ekim adaylarıdır. Bunlarda ilk seansta bile çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Yalnız saç dökülmesi tamamlanmış bireylerde, kalan riskli saçları dökülürse bunların yerine yeni saç kökleri ekmek gerekebilir.

Erkek tipi saç dökülmesi genellikle 40 yaşlarında tamamlanmaktadır. Saç kaybı bazen birden birkaç yıl içinde tam kelliğe ulaşmaktadır. Bazen de 18 yaşlardan başlayıp 40 yaşına kadar sürmektedir. Saçları yavaş dökülen bireyler tam kel olmayı beklemek yerine, saçları seyreldikçe küçük sıklaştırma seanslarıyla bu süreci rahat atlatabilirler.

Saç sıklığı doğallığın bir parçasıdır. Sağlıklı, sigara içmeyen ve yeterli saç rezervine sahip ve kel alan genişliği küçük bireylerde cm kare başına 40-60 greft (saç kökü) saç ekimi yapılabilmektedir.

Saç Ekimi ile İz Kapatma

Saçlı deri, kaş, sakal ve bıyık bölgesindeki yanık ve yara izlerini kapatmak için saç ekimi yapılabilir. İz zeminine yapılan ekimlerde verim düşüktür. Bir yılın sonunda saçların çıkma oranı %50 civarındadır ve ek seanslarla sıklık artırılabilir.

Kaş Ekimi

Kaşlar yüzün estetik bir ünitesidir ve gözlerle bütünleşmiş şekilde yüz ifadesini etkiler. Kaş ekimi, saç ekimine benzer. Yanık, yara ve kesi izlerinin kapatılması için kaş ekimi yapılabilir.

Doğal kaşlar, belli bir uzunluğa ulaştıktan sonra büyümezler. Oysa kaşa yapılan saç ekimlerinde uzama devamlıdır ve sürekli kesmeyi gerektirir. Bu yüzden iz dışındaki durumlarda kalıcı veya geçici kaş dövmesi daha uygun bir seçim olabilir.

Sakal ve Bıyık Ekimi

Köselik testesteron yetersizliği veya genetik olabilir. Sakalı hiç çıkmamış veya seyrek çıkan köselere sakal ve bıyık ekimi yapılabilir. Aile soy ağacında kellik öyküsü olanlara sakal ve bıyık ekimi önerilmez. Erkek tipi kellik durumunda rezerv saçlar kaybedilmemiş olur.

Sakal ve bıyık ekimi, saç ekimine benzer bir şekilde yapılır ve iyileşme süreci de saç ekiminde olduğu gibidir.

Saç Dökülmesinde Ozon Etkisi ve Saç Ozon Terapisi

Ozon, oksijenden elde edilen kararsız bir moleküldür. Kanın akışkanlığını artırır ve dokuya oksijen bırakılmasını kolaylaştırır. Böylece saçların beslenmesini destekler. Bu da saçların dökülme ve kırılmalarını azaltır.

Saç ozon terapisi, çeşitli saçlı deri rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılabilir. Saç ozon tedavisi; yan etkisi olmayan, uygulaması kolay, ucuz bir yöntemdir.

Saçlı derideki yağlanma, kepeklenme, elektriklenmeyi azaltır. Saçlı deri mantar hastalıkları ve alerjik rahatsızlıklarında olumlu etki gösterir. Saçlı deriyi ve saçları kimyasaldan ve mikroplardan arındırır. Saç florasını düzenler.

Saç ozon terapisi, saçlı deri bone içine alınarak 10 dakika gibi kısa bir süre uygulanır. Seans sıklığı ve süresi kişiye göre belirlenir ve günlük hayatı etkilemez.

Saç Ekiminde İyileşme Süreci

Saç ekiminde erken iyileşme, saç köklerinin kanallara yerleştirilmesi ile başlamakta ve ilk iki hafta içinde tamamlanmaktadır. Ekilen saçların çıkması bir yılda tamamlanır. Çıkan saçların şekil ve kalite yönünden gelişmesi ise iki yıl boyunca devam eder. İlave saç ekim seansı birinci yıldan sonra yapılabilir.

Ekilen Saçların Geçici Dökülmesi

Saç ekim işleminin ikinci haftasından itibaren ekilen saçlarda geçici bir dökülme başlar. Ekilen saç telleri düşer fakat saçların büyüyeceği kökler içerde kalır. Bur durum saç ekimi yaptıran bireylerde saç kaybı endişe neden olabilir. Saç iyileşme sürecinin normal fizyolojik bir döngüsü olan bu durum geçicidir. Ekilen saçların geçici dökülmesi genellikle ilk ayda tamamlanır. Bazen üçüncü aya kadar sürebilir.

Yeni Saçların Çıkması

Saç ekim işleminin üçüncü ayından itibaren yeni saçlar çıkmaya başlar. Bunu elinizi saç ekim yönüne zıt istikamette yumuşakça çekerek anlayabilirsiniz. Yeni çıkan saçların el ayasına iğne gibi battığını hissedersiniz. İlk çıkan saçlar zayıf, kıvırcık ve ince haldedir.

Saçların çıkmasının sürdüğü bir yıl boyunca ekim bölgesinde hafif bir kızarıklık, kaşıntı ve bazen de sivilce oluşumu görülebilir. İlk altı ay fındık, fıstık ve ay çekirdeği gibi kabuklu çerezleri azaltmanız önerilir.

Yeni saçların çıkması en yoğun olarak dört ve beşinci aylarda görülür. Beşinci aydan sonra yeni saçlar gittikçe azarak bir yıl boyunca çıkmaya devam eder.

Ekilen saçların çıkma oranı kişilere göre farklılık gösterir. Genç, sağlıklı ve sigara içmeyen uyumlu bireylerde saç ekiminde verim oranı çok yüksektir. İleri yaş, sigara içimi, kronik hastalıklar ve tedavi önerilerine uyumsuzluk ise saçların çıkma oranını düşürmektedir.

Ekilen saçların, altıncı ayda yaklaşık %60’ının; bir yılında sonunda ise %90’ının çıkması beklenmektedir.

Ekilen Saçların Ömür Boyu Dökülmemesi

Ekilen saçlarda geçici kırılma ve düşme görülebilir. Bu tamamen saçın yaşam döngüsü içinde olan normal bir durumdur.

Ekilen saçların ömür boyu dökülmesi beklenmez. Saçların dökülme ve dökülmeme özelliği saç hücresinin içinde programlıdır ve yapılan saç ekimiyle bir ilgisi yoktur. Dökülmemeye kodlu saç kökleri bu özelliklerini taşındıkları yeni bölgede de korurlar.

Saç ekiminin belki de en güzel yanı tekrar dökülmeyecek olmasıdır. Hayat boyu size eşlik edecek ve tekrar kaybetmeyeceğiniz yeni saçlar kazanmak, saçlarını kaybetmiş her saç ekim adayının duymak isteyeceği güzel bir müjdedir.

Saç Ekimi Sonrası Kıyafet Önerileri

Saç ekimi adaylarının ekim günü ve ekimden sonraki ilk on gün boyunca rahat kıyafetler giymeleri önerilir. Baştan çıkarılması gereken kazak ve tişört gibi dar elbiseler, giyme çıkarma sırasında saç kök kaybına sebep olabilir. Önden düğmeli rahat gömlekler tercih edilebilir.

Ekim sonu on gün boyunca şapka ve fes gibi giysiler kullanılmamalıdır. Bunlar terleme ve sürtünme sonucu saç kök kaybına neden olabilir. Yağmur ve güneşten korunmak için yanınızda şemsiye bulundurabilirsiniz.

Kadınlar Saç Ekimi Yaptırabilir mi?

Erkek tipi saç dökülmesi olan kadınlar, verici alanda yeterli saç rezervine sahipseler; saç ekimi yaptırabilirler. Yalnız bunun için saçlarının kısaltılmasını göze almaları gerekir.

Saç Ekiminden Kaç Gün Sonra Şapka Takabilir?

Şapka, fes ve baştan çıkarmayı gerektiren kazak ve tişört gibi dar gibi kıyafetler terleme ve sürtünmeyle kök kaybına sebep olabilir. Bu yüzden saç ekiminden sonra ilk iki hafta bu tür kıyafetlerin kullanımı uygun değildir.

Saç Ekim İşlemi İçin Kaç Gün Ayırmak Gerekir?

Saç ekimi için bir gün zaman ayırmanız yeterlidir.

Saç ekim işlemini bizzat yaşamış ve cumartesi saç ekimi yaptırıp pazartesi işine başlamış biri olarak size önerilerim şunlardır:

  • Temiz, ofis ortamı gibi yorucu olmayan işlerde çalışanlar ekimin üçüncü günü işlerine başlayabilirler.

  • Ağır ve kirli, fazla sıcak ve soğuk ortamda çalışanların en az bir hafta zamana ihtiyaçları olacaktır.

  • İstanbul dışından ekim için gelenlerin en az 10 gün önceden randevu almaları ve bir gün İstanbul’ da kalmaları gerekir. İmkânı olanların bu süreyi üç güne çıkarmaları ve yıkamayı uygulamalı olarak görmeleri iyi olur.

Saç Ekiminden Ne Kadar Sonra Normal Hayata Dönülebilir?

Saç ekimi, yaşamı kısıtlamayan ve hastanede kalıp yatmayı gerektirmeyen bir işlemdir. İşlem sırasın da bile kişi ihtiyaçlarını kendi karşılayabilir. İşlem bittikten birkaç saat sonra yorucu fiziksel aktivite gerektirmeyen normal hayata hemen dönülebilir.

Saç Ekiminden Kaç Gün Sonra İşe Geri Dönülebilir?

Saç ekiminden bir gün sonra yorucu olmayan ofis işlerine başlanabilir.

Saç ekiminin ertesi günü pansuman yapıldıktan sonra işe dönmenin fiziksel olarak hiçbir sakıncası yoktur. Yalnız ağır fiziksel güç gerektiren, kirli, fazla sıcak ve soğuk ortamda çalışanların en az bir hafta dinlenmeleri önerilir.

Saç Ekiminde Sık Sorulan Sorular

Saç Ekimi Öncesi Neler Yapılmalıdır?

Saç ekim işleminden bir hafta önce aspirin, coraspin, alkol, vitamin E gibi kanı sulandırıcı maddeler bırakılmalıdır. Sigara tüketimi saç ekiminden iki hafta sonraya kadar bırakılmalı veya en aza düşürülmelidir. Saç ekimi sabahı mümkünse duş alınmalı ve iyi bir kahvaltı yapmalıdır.

Saç Ekimi Sırasında Ağrı Duyulur mu?

Saç ekimi yaptırmış biri olarak buna en gerçekçi cevabı verebilirim. İşlem sırasında herhangi bir ağrı ve acı duymazsınız. Dokunma ve çekilmeleri hissedebilirsiniz. Bilinciniz açık ve uyanık olursunuz. Saç ekimi bölgesel uyuşturma (lokal anestezi ) ile yapılır. Uyuşturma sırasında üç beş saniye süren yanma hissi olabilir. Uyuşma 1-2 dakika içinde gerçekleşince ağrı ve acı duyusu kalkar. Uyuşukluk saç ekimi boyunca ve işlemden 6 saat sonraya kadar devam eder.

Saç Ekimi Ne Kadar Sürer?

Saç ekim işlemi taşınacak greft sayısına göre 4 ile 8 saat arasında değişim gösterir. Saç ekimi süresince özel ihtiyaçların karşılanması için en az iki ara verilir. Saç ekimi yapılırken televizyon izlenebilir, müzik dinlenebilir, uyunabilir.

Lazer ile Saç Ekimi Yapılır mı?

Lazer dokuları tahrip eder. Saç köklerinin yaşaması için bölgeye kan taşıyan damarı yakar. Bu nedenle lazerle açılan yanık kanallara yerleştirilen saç köklerinin verimi çok düşük olur. Ayrıca kabuklanma fazla ve iyileşme süreci daha uzundur.

Saç Ekimi Mevcut Saçların Kaybına Neden Olur mu?

Saç köklerinin çıkarılması ve tam kel olmayan seyrelmiş bölgeye kanal açılması sırasında; bazı saç gövde ve kökleri zarar görebilir. Nadiren 1-5 cm çapında bölgesel geçici saç kayıpları olabilir. Bu durum geçicidir ve saçlar bir süre sonra tekrar çıkar ve uzar. Saç ekimi profesyonel bir ekip tarafından yapılırsa oldukça nadir (%2) bir durumdur.

Saç Ekimi Sonrasında Ağrı Olur mu?

Burun Saç ekimi sonrasında ilk 6 saat herhangi bir ağrı acı duyulmaz. İlk iki gün saç alınan ve ekilen bölgede hafif bir gerilim hissi olur. Saç ekimi yapıldıktan 5-7 gün sonra greft alınan bölgede %30 kişide ağrı kesici ilaçlarla kontrol edilebilen hafif bir ağrı ve yanma olabilir.estetiği revizyonlarının büyük çoğunluğu iyileşme sorunlarından az bir kısmı da erken dönemde alınan darbelerden kaynaklanır.

Ekilen Saçlar Dökülür mü?

Ekilen saçlarda, ekim işleminden iki hafta sonra geçici dökülme görülebilir. Bu geçici dökülme bireyin yapısına göre farklılık gösterebilir. Ekilen saçlar çıktıktan sonra, ömür boyu dökülmezler. Bu özellik saç hücresinin içinde programlıdır ve taşındıkları yeni bölgede de dökülmezler.

Eğer ekilen saçlar dökülme riski olan bölgeden alınırsa taşındıkları bölgede de dökülebilir. Bu yüzden erken yaşlardaki saç ekiminde verici alanın sınırlarına dikkat etmek gerekir.

Ekilen Saçlar Ne Zaman Çıkar?

İlk saçlar ekim işleminden 3 ay sonra çıkmaya başlar. Saç ekiminden altı ay sonra ekilen saçların yaklaşık %60 ı, bir yılın sonunda da %90 ı çıkar.

İlk Çıkan Saçlar Nasıldır?

İlk çıkan saçlar cılız, kıvırcık, soluk renkte ve cansız görülebilir. Zamanla kalınlık ve kalitesi artar. Yeni saçlarınızı kendi saç formunuza göre şekillendirebilirsiniz.

Saç Ekimi İçin Yaş Sınırı Var mıdır?

Saç ekimi, saçlarını kaybetmiş veya dökülmesi devam eden 18 yaşını geçmiş sağlıklı herkese yapılabilir.

Saç Ekimi İçin Tam Kel Olmayı Beklemek Gerekir mi?

Erkek tipi saç dökülmesi, ergenlik döneminde başlayıp kırklı yaşlarda biter. Bu dökülme bazen birkaç yıl içinde tam kellikle sonuçlanabilir. Bazen de 18 yaşından başlayıp 40 yaşına kadar yirmi yıla yayılan bir süreç alır. Hayat sizi beklemez. Bu yüzden saç sıklığınız sizi rahatsız edece derecede seyreldiği zaman saç ekimi yaptırabilirsiniz.

Hangi Seyreklik Derecesinde Ekim Yapılabilir?

Çıplak gözle bakıldığı zaman deri görünür hale geldiyse saç yoğunluğu azalmış demektir. Saç ekiminde esas kişinin seyreklik derecesinden rahatsız olmasıdır. Bazı bireyler %20 seyreklikten rahatsızlık duyarlarken bazıları tam kellikten bile etkilenmez.

Tam Kel Olmadan Ekim Yapılınca Kalan Riskli Saçlar Dökülürse Görüntü Kötü Olur mu?

Hayır, ekimden önce olduğu gibi saçlar seyrelir. Rezerv alanda yeterli saç kökleri oldukça; küçük sıklaştırma seansları ile bu yirmi yıllık dökülme süreci daha mutlu ve stressiz bir şekilde atlatabilir. Böylece istenmeyen bir sonucu bekleyerek yaşam harcanmamış olur. .

Saç ekim İşlemini Tekrarlamak Gerekir mi?

Ekim yapılan alanın büyüklüğüne, hastanın saç dökülme oranına ve verici alanın yeterliliğine bağlı olarak birkaç seans gerekebilir.

Saç Ekimi İçin Yaş Sınırı Var mıdır?

Saç ekimi, saçlarını kaybetmiş veya dökülmesi devam eden 18 yaşını geçmiş sağlıklı herkese yapılabilir.

Saç Ekimi İçin Tam Kel Olmayı Beklemek Gerekir mi?

Erkek tipi saç dökülmesi, ergenlik döneminde başlayıp kırklı yaşlarda biter. Bu dökülme bazen birkaç yıl içinde tam kellikle sonuçlanabilir. Bazen de 18 yaşından başlayıp 40 yaşına kadar yirmi yıla yayılan bir süreç alır. Hayat sizi beklemez. Bu yüzden saç sıklığınız sizi rahatsız edece derecede seyreldiği zaman saç ekimi yaptırabilirsiniz.

Hangi Seyreklik Derecesinde Ekim Yapılabilir?

Çıplak gözle bakıldığı zaman deri görünür hale geldiyse saç yoğunluğu azalmış demektir. Saç ekiminde esas kişinin seyreklik derecesinden rahatsız olmasıdır. Bazı bireyler %20 seyreklikten rahatsızlık duyarlarken bazıları tam kellikten bile etkilenmez.

Tam Kel Olmadan Ekim Yapılınca Kalan Riskli Saçlar Dökülürse Görüntü Kötü Olur mu?

Hayır, ekimden önce olduğu gibi saçlar seyrelir. Rezerv alanda yeterli saç kökleri oldukça; küçük sıklaştırma seansları ile bu yirmi yıllık dökülme süreci daha mutlu ve stressiz bir şekilde atlatabilir. Böylece istenmeyen bir sonucu bekleyerek yaşam harcanmamış olur.

Saç Ekim İşlemini Tekrarlamak Gerekir mi?

Ekim yapılan alanın büyüklüğüne, hastanın saç dökülme oranına ve verici alanın yeterliliğine bağlı olarak birkaç seans gerekebilir.

En Gelişmiş Saç Ekim Yöntemleri Nelerdir?

En gelişmiş saç ekim teknikleri; Lateral slit yöntemi ve FUE tekniğidir. FUE tekniğinde saç kökleri verici alandan tek tek sayılarak çıkarılır. LST de kanal için saç köklerine özel bistüriler tasarlanır. Böylece doğala en yakın açı ve sıklıkta ekim yapılabilir.

Kellik Sorunu İçin Saç Ekimi Dışında Başka Yöntemler Var mıdır?

Verici alanda yeterli saç rezervi olan saçları dökülmüş bireylerde en iyi yöntem saç ekimidir. Üstelik ekilen saçlar doğal ve kalıcıdır. Ancak saç rezervi az ve kel alanı çok geniş dolayısıyla ekim için uygun olmayan bireyler kellikten kurtulmak için protez saç veya peruk deneyebilir.

Saç Ekimi İşlemi Nasıl Yapılır?

Siz uyanık ve bilinciniz açık iken ağrı acı duymadan yapılan bir işlemdir. İşlem sırasında ihtiyaçlar için molalar verilir.

Saç Ekimi Nerede Yapılır?

Saç ekim işlemi, temiz bir ortamda ve steril şartlarda yapılır. Ekim için kullanılacak bütün alet ve malzemeler steril (mikropsuz) olmalıdır. Ekim öncesi kan testleri ile bulaşıcı bir hastalık varlığı araştırılır.

Saç Ekimini Kimler Yapar?

Saç ekimi, estetik cerrahi uzmanı ve profesyonel saç ekim ekibi tarafından gerçekleştirilen bir işlemdir.

Saç Ekiminden Sonra Bakım Ürünleri Kullanılabilir mi?

Saç ekiminden sonra ilk 6 ay boyunca jöle, sprey, saç boyası gibi bakım ürünlerden kaçınılmalıdır.

Saç Ekiminden Sonra Saçlar Ne Zaman ve Nasıl Kestirilmelidir?

Saç ekim işleminden bir ay sonra makasla saçlarınızı kestirebilirsiniz. İlk 6 ay boyunca ekim bölgesinde saç kesme makinesi kullanılmamalıdır. Saç kökleri tam güçlenmediğinden saç kaybına neden olabilir.

Saç Ekiminin Yan Etkisi Var mıdır?

Saç ekimi işleminin insan sağlığını olumsuz etkileyecek kalıcı hiçbir yan etkisi yoktur. Saçların ekim bölgesinde; kabuklanma, kepek oluşumu ve nadiren iltihaplanma görülebilir. Bunlar ilk iki haftada geçer. Saçların alındığı bölgede daha belirgin olmak üzere kaşıntı, kızarıklık, uyuşukluk, sertlik görülebilir. Bu şikâyetler de ilk iki ayda geçer.

Saç Ekimi İçin Uygun Olmayan Durumlar Nelerdir?

Saç nakli, 18 yaşını geçmiş sağlıklı herkese uygulanabilir. Akli dengesi yerinde olmayanlara, 18 yaşın altındakilere, kalp krizi ve operasyonu geçirmişlere, böbrek ve karaciğer nakli olanlara, AİDS ve HCV virüsü hasta ve taşıyıcılarına, hayati tehdit eden ve kemoterapi alan kanser hastalarına önerilmez.

Saçların Çıkış Şekli ve Görünümü Doğal Olur mu?

Saç köklerinin yerleştirildiği kanallar saçlarınızın doğal çıkış yönüne göre açıldığı için alınan sonuçlar da doğal olmaktadır. Çıkan yeni saçlar uzadıkça kısaltabilir, boyanabilir, istenilen yöne taranabilir.

Bazı Saç Ekimleri Neden Çim Adam Gibi Görünür?

Saç kanallarının yönü yanlış açılırsa, kökler uygunsuz bölgelere yerleştirilirse görüntü rahatsız edici olabilir. Ekilen saç sayısından bağımsız olmak üzere, profesyonel ekiplerce yapılan ve yoğun emek verilen her saç ekimi; ekim öncesinden iyi olur.

Saç ekimi Sağlık Açısından Bir Problem Teşkil Eder mi?

Saç ekim işleminin; bireyin sağlını olumsuz etkileyecek, rahatsızlık vereci, kalıcı veya ileride oluşabilecek bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.

Op. Dr. İsmail Bayram

Online Randevu

Hızlıca online randevu alarak tüm işlemlerinizi daha hızlı tamamlayabilirsiniz...

Randevu Al
Image Description
0532 301 1737